ระบบ CRM ของ MK ที่เป็นจุดขาย และทำให้ MK อยู่รอดจนถึงปัจจุบัน