8 รายงานเด่น ช่วยจัดการและเพิ่มยอดขาย ธุรกิจหน่วยรถ ขายสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งรับโควิด ระบาดรอบใหม่