ทำการตลาดขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุราคา!! มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท !!!