การใช้ระบบ CRM หรือโปรแกรม CRM ดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา