กรณีการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในในอุตสาหกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน