กฎของการทำ ระบบ CRM หรือการนำโปรแกรม CRM เข้ามาใช้