หลังวิกฤตโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยน ถ้าคุณไม่เปลี่ยน INPUT แล้ว OUTPUT จะเปลี่ยนได้อย่างไร