เว็บแอพพลิเคชั่น

Software Web Application Platform ได้แก่

ระบบขายสินค้าสำหรับร้านค้าทั่วไป

( Retail Shop Management )

ระบบขายสินค้าและให้บริการสำหรับคลินิคความงาม

( Medical Clinic Management )

ระบบ SHOPPING ONLINE

( Shopping online )

ระบบ ELEARNING

( eLearning )

ระบบสมาชิกและคะแนนสะสม

( Member System )

ระบบ CALL CENTER

( Call Center )

ระบบจำหน่ายตั๋ว

( Ticketing System )