สินค้าและบริการ

1. Software Web Application Platform ได้แก่

ระบบขายสินค้าสำหรับร้านค้าทั่วไป

( Retail Shop Management )

ระบบขายสินค้าและให้บริการสำหรับคลินิคความงาม

( Medical Clinic Management )

ระบบ Shopping online

( Shopping online )

ระบบ eLearning

( eLearning )

ระบบสมาชิกและคะแนนสะสม

( Member System )

ระบบ Call Center

( Call Centre )


2. Software Mobile Application Platform ได้แก่

ระบบตรวจรับงานก่อสร้าง

( Inspection System )

ระบบบริหารจัดการฝ่ายขาย

( Saleforce System )

ระบบบริหารจัดการหน่วยรถขาย

( Van Sale System ) ( * On production phase )

ระบบบริหารพื้นที่เช่า

( Space Rental Management ) ( * On production phase )

Ecatalog on mobile

Customization Project


3. Hardware and Networking ได้แก่

Fiber optic, Lan, Wifi Networking

CCTV

IT Consult


4. Government Project หรือ งานบริการแก่ ภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่

Consult and Turnkey Project

ระบบรับเรื่องร้องเรียนติชม

( Thai Suggestion )

ระบบบัญชีและการเงิน

( ERP Software )