แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Software Mobile Application Platform ได้แก่

ระบบตรวจรับงานก่อสร้าง

( Inspection System )

ระบบบริหารจัดการฝ่ายขาย

( Saleforce System )

ระบบบริหารจัดการหน่วยรถขาย

( Van Sale System )
( * On production phase )

ระบบบริหารพื้นที่เช่า

( Space Rental Management )
( * On production phase )

ECATALOG ON MOBILE

CUSTOMIZATION PROJECT