โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์

ระบบจัดการการขายสินค้า

โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ (SALE ORDER ONLINE)

คุณสมบัติ โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ (SALE ORDER ONLINE)

  • สามารถเปิดใบเสนอราคา หรือใบ Quotation, ใบสั่งรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Sale Order) บนเครือข่าย Internet (อินเตอร์เนต)ได้โดยตรง พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารออกมาได้ทันที
  • รับ Order จากลูกค้า , ออกใบ Invoice ขาย, เช็คสต๊อกสินค้า (Stock) ได้ตลอดเวลา (Realtime)
  • ตรวจสอบเครดิตลูกค้า (Credit Limit) เช็คประวัติลูกค้า ติดแบลคลิสต์ (Blacklist) หรือไม่ เช็คยอดหนี้คงค้างได้
  • เช็คราคาที่เคยขายให้ลูกค้า พร้อมสามารถกำหนดนโยบายราคา, โปรโมชั่นของสินค้าให้กับลูกค้าในแต่ละราย ได้อย่างอัตโนมัติทันที
  • ระบบทำงานบน Web Application สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีสัญญาณ Internet พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชี, ระบบ ERP ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ลดความผิดพลาดของข้อมูล และเอกสารต่างๆ
  • พนักงานขาย (Sale) สามารถออกเอกสารการขายได้ในทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเข้า Office ไม่จำเป็นต้องเอาเอกสารมาให้ฝ่ายบัญชี Key ซ้ำ
  • ผู้บริหารสามารดูรายงานยอดขายตามสินค้า, ตามพนักงานขาย, ตามโซน, ตามภาค, ตามกลุ่มสินค้า และอื่นๆ ได้ทันทีที่มีการโอนรายการขายเข้าสู่ระบบ ERP
  • ระบบขายแบบออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS Tracking , Logistic ด้วย PDA หรือ Pocket PC, ได้ เหมาะกับธุรกิจที่มีลักษณะการขายเป็นหน่วยรถ (Van Sales) หรือขายเคลื่อนที่ โดยต้องการบริหารเส้นทางการจัดส่ง (Fleet Management) เพื่อให้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

“โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ โปรแกรมที่จะทำให้ธุรกิจคุณเหนือกว่าคู่แข่ง”