โปรแกรมขายเคลื่อนที่ POS Van Sales

โปรแกรมหน่วยรถ Van sale

เป็นMobile Application ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์สำหรับธุรกิจที่ต้องการบันทึก งานขายผ่านอุปกรณ์Mobile อาทิ เช่น หน่วยรถขาย (Vansales)

ที่มีพนักงานขายดูแลการขายประจำรถสามารถบันทึกการขายและแสดงรายงานยอดขายต่างๆ อัตโนมัติ

โปรแกรมหน่วยรถ Van sale Vposz Mobile Sales Application สามารถทำงานได้ทั้งแบบ ออนไลน์และ ออฟไลน์โหมด 

ซึ่งจะรองรับกรณีที่ มีการขายในจุดที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โดยจะบันทึกข้อมูลไว้ที่เครื่องก่อน และส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางทันทีเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต


โปรแกรมหน่วยรถ Van sale Vposz Mobile Sales Application สามารถรองรับการขายแบบ หลายๆ เครื่องพร้อมกัน โดยมีการกำหนดฐานข้อมูลสินค้า ลูกค้า ที่ระบบ Cloud เป็นลักษณะ Data Center

โปรแกรมหน่วยรถ Van sale Vposz Mobile Sales Applicationรองรับ การกำหนดร้านค้า ในแต่ละเส้นทาง (Route) เพื่อช่วยให้หน่วยรถสามารถวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดได้


โปรแกรมหน่วยรถ Van sale มีระบบต่างๆ ดังนี้

 1. ระบบฐานข้อมูล (Master Data)
 2. ระบบขาย (Sales Order System)
 3. ระบบเส้นทางแผนที่(Routing System)                                                     
 4. ระบบโปรโมชั่น (Sales Promotion)
 5. ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 6. ระบบรายงาน (Dashboard Report)
 7. ระบบกำหนดสิทธิ์ (Security System) 

คุณสมบัติ ความสามารถของโปรแกรมหน่วยรถ Van sale

 1. รองรับการบันทึกฐานข้อมูลร้านค้าแยกตามแต่ละเส้นทางจัดส่งได้ (Route System)
 2. ส่งรายงานยอดขายได้ทันที ณ จุดขาย (Fast Update)
 3. รองรับการขายทั้งแบบเป็นชิ้นกำหนดเป็นชุดและเป็นแพ็กได้ (Unlimited SKUs)
 4. รองรับการจัดทำโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาต่างๆ (Sales Promotion)
 5. สามารถเช็คยอดขายและยอดสต็อกสินค้าของรถแต่ละคันได้ทันที (Sale&Inventory Visibility)
 6. สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมแนบรูปภาพของรถแต่ละคันได้ (Cost Center*)
 7. รองรับระบบสมาชิกและการสะสมแต้ม (Member System*)
 8. รองรับการทำงานโดยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ได้ (Offline Mode)
 9. เป็นหน้าจอแบบกราฟฟิคใช้งานง่าย พร้อมแสดงรูปภาพสินค้า (Graphical user interface:GUI)
 10. รายแรกของไทย ที่มีรายงานแบบ Live Dashboard แสดงผลทันที (Live Dashboard*)
 11. พัฒนาบนโครงสร้างของระบบคลาวน์ รองรับการขยายองค์กรในอนาคต (Cloud Platform)

(* Next Version)

 

ข้อดีหรือประโยชน์ เมื่อนำโปรแกรมหน่วยรถ Van sale มาใช้

 1. สะดวกสบาย ใช้งานผ่านแท็บเลทหรือ Mobile Device
 2. ลดต้นทุนการส่งสินค้า สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 3. เพิ่มยอดขายของพนักงานขาย ลดความผิดพลาดในการทำงาน
 4. ช่วยวางแผนการจัดการสต็อกสินค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 5. รองรับการเชื่อมต่อ Mobile Banking และการชำระเงินผ่าน QR Code ในอนาคต
 6. ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพราะรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบบัญชีได้
 7. ลงทุนน้อย ดูแลง่าย เพราะเป็นระบบคลาวน์ ไม่ต้องซื้อซอฟเวอร์ของตัวเอง
 8. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที
 9. พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านซอฟแวร์งานขาย มากว่า 15 ปี

โปรแกรมหน่วยรถ Van sale เหมาะสำหรับธุรกิจใดบ้าง

 1. สินค้าอุปโภคบริโภค
 2. อาหารและเครื่องดื่ม
 3. สินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์แอคเซสซอรี่
 4. แว่นตา
 5. อุปกรณ์กีฬา
 6. อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
 7. ของเล่นเด็ก
 8. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 9. ความงามและสกินแคร์
 10. สินค้าตกแต่งบ้าน

 

รายงานในระบบโปรแกรมหน่วยรถ Van sale

– รายงานแสดงยอดขายประจำวันของรถแต่ละคัน

– รายงานยอดขายรวมรถทุกคันแยกตามกลุ่มสินค้า

– รายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าตามกลุ่มสินค้าแยกตามรถแต่ละคัน

– รายงานแสดงยอดขายประจำวันของรถแต่ละคัน แยกตามพนักงานขาย

– รายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า

– รายงานแสดงยอดภาษีขายประจำวันของรถแต่ละคัน

– รายงานตรวจสอบลูกค้าแยกตามเส้นทาง

– รายงานแสดงยอดขายสูงสุดของรถแต่ละคัน

– รายงานยอดขายประจำวัน แยกตามกลุ่มสินค้า

– รายงานตรวจสอบการปรับยอดสินค้า

– รายงานตรวจสอบการรับสินค้า

– รายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามรถแต่ละคัน

ตัวอย่างรายงานยอดขายแยกตามหน่วยรถขาย

ตัวอย่างรายงานสินค้าขายดีแยกตามรถแต่ละคัน

การบริการ

 1. บริการระบบ Cloud สำหรับใช้งานโปรแกรมผ่าน Internet
 2. ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์และ Remote Support
  (จันทร์ – อาทิตย์ 09.00 – 20.00) Call Center : 02-552-6500 ต่อ 4
 3. บริการอบรมโปรแกรม ณ ศูนย์อบรม 2 วัน ต่อปี ไม่เกิน 4 ท่าน ต่อครั้ง
 4. บริการบำรุงรักษาโปรแกรมตลอดอายุสัญญา
 5. คู่มือการใช้งานโปรแกรม 4 ชุด Admin 2 ชุด และ User 2 ชุด
 6. การบริการรวม Import ฐานข้อมูลลูกค้า, สินค้า
  โดยทางลูกค้าจัด Format Excel File ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. ระยะเวลาในการติดตั้งภายใน 30 วัน
 8. เริ่มระยะ MA หลังจากการติดตั้ง 1 เดือน

หน่วยรถ Van Sales หรือ โปรแกรมขายเคลื่อนที่ Van Sales คือ โปรแกรม POS แบบ Cloud Computing ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

โปรแกรมหน่วยรถ van sales เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำงานในหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับใช้ในการเปิดบิลขายนอกสถานที่ เช่น การขายส่งตามร้านค้าต่าง ๆ , การขายหน้างานที่มีการบันทึกบิลขายด้วย Mobile Tablet หรือการขาย ณ จุดที่มีการเปิดบูธตามสถานที่ต่าง ๆ  นอกจากนั้นยังเหมาะกับร้านค้าขายปลีกทั่วไปที่ต้องการบันทึกบิลขายผ่าน Mobile Tablet ทำให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

        โปรแกรมหน่วยรถ van sales เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับธุรกิจขายด้วยหน่วยรถ ที่มีพนักงานขายดูแลการขายประจำหน่วยรถ หลายๆ จุด สามารถบันทึกการขายและแสดงรายงานยอดขายต่างๆ อัตโนมัติ

        โดยทั่วไป แล้วโปรแกรมหน่วยรถ จะทำงานในรูปแบบบน Internet 100 % ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือจุดอ่อน ในกรณีที่อยู่ในจุดอับสัญญาณ Internet หรือ Internet ช้า ก็จะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถออกบิลได้อย่างทันท่วงที

        แต่การทำงานของโปรแกรมหน่วยรถบางราย จะเป็นลักษณะ Local มีข้อดีคือสามารถทำงานได้รวดเร็ว และสามารถขายสินค้าได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องต่อ Internet ตลอดเวลา เหมือน รูปแบบ Web Application แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ ที่ต้องอาศัยการ import export ซึ่งไม่สะดวก ในกรณีที่มีหลายๆ สาขา และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

         โปรแกรมหน่วยรถ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นใหม่ ซึ่งใช้พื้นฐานผสมผสานกันระหว่าง Local กับ Cloud Computing โดยขณะที่ทำการขายสินค้านั้น จะทำงานแบบ Local ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลโดย Client Server ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่า เมื่อเทียบกับ File Base แต่การส่งข้อมูลไปมาระหว่างสำนักงานใหญ่กับส่วนของสาขานั้น โปรแกรม จะทำงานโดยใช้ function การส่งข้อมูลแบบ Cloud Computing เพียงคุณคลิ๊กไม่กี่คลิ๊ก ก็สามารถส่งข้อมูลขึ้นและประมวลผลรายงานผ่านเว็บได้ทันที

ระบบ POS Vansale

          ด้วยการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม เป็นแบบ Cloud Computing ทำให้การทำงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที่มีหลายสาขาหรือมีร้านค้าเป็นจำนวนมาก เพราะว่า

          สามารถกำหนดเพิ่มข้อมูลสินค้า , ราคา , โปรโมชั่น บน Cloud แล้ว Sync ข้อมูลลงทุกสาขาได้พร้อมกัน ด้วยวิธีการนี้ สาขาไม่สามารถแก้ไขราคาสินค้า หรือเพิ่มสินค้าเองได้ ทำให้ข้อมูลในทุกๆสาขา ถูกกำหนดจากส่วนกลางเท่านั้น และการส่งรายงานยอดขายมายังส่วนกลางจึงมีความถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถ Consolidate ยอดขายรวมทุกสาขาได้ทันที

         โปรแกรมหน่วยรถ โดยทั่วไปเวลาต้องการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ จำเป็นต้อง Export-Import File ซึ่งมีโอกาสผิดพลาด และเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง

        แต่สำหรับ โปรแกรมหน่วยรถ การรับข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ ใช้การกด Sync เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเลือก File ใด ๆ จึงสะดวกรวดเร็วมาก

        ส่วนการส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่นั้น เพียงกด Upload ครั้งเดียว ข้อมูลก็ถูกส่งขึ้นสู่ Server ในระบบ Cloud ทันที ซึ่งสามารถเรียกดูยอดขายได้ตลอดเวลา

ข้อดีของโปรแกรมหน่วยรถ Van Sales หรือ โปรแกรมขายเคลื่อนที่ Van Sales

          ขณะที่ทำการขาย โปรแกรมไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ internet ตลอดเวลา แต่สามารถส่งข้อมูลแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ก็สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเช่นกัน โดยจะเป็นการทำงานแบบ Online Real Time

          สำหรับ Function การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ทแบบ Cloud Computing นี้ นอกจากจะใช้ส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่แล้ว ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลที่สำคัญ ที่ถูกกำหนดจากสำนักงานใหญ่มายังสาขาได้โดยตรงอีกด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า, การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าใหม่, การเพิ่มโปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งการ Update รายชื่อลูกค้า ในกรณีที่มีการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ เพื่อรับส่วนลดหรือราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการ Update ฐานข้อมูลในแต่ละสาขา และแก้ปัญหา การเพิ่มฐานข้อมูลที่อาจจะมีการพิมพ์ผิด ทำให้ฐานข้อมูลแต่ละสาขาไม่ตรงกัน ซึ่งจะมีผลในการประมวลผลยอดขายรวมในทุกๆสาขา รวมถึงช่วยป้องกันในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลที่สาขา เช่น การแก้ไขในเรื่องของราคาและส่วนลด โดยที่สำนักงานใหญ่ไม่ทราบ เป็นต้น

Feature ระบบ POS Van Sales

 • รองรับการทำงานในรูปแบบผสมผสานระหว่าง แบบ Local และ Cloud Computing
 • สามารถขายสินค้าได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องต่อ Internet
 • ใช้งานง่าย เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย (Simple and Smart)
 • เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) และเครื่องพิมพ์สลิป (Receipt Slip)
 • รองรับการขายผ่าน Mobile Device ได้
 • สามารถส่งข้อมูลในแต่ละสาขาเข้าสำนักงานใหญ่ และเรียกรายงานภาพรวมของทั้งบริษัทได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) ในเวลาเดียวกัน
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบสมาชิก (* Option)
 • สามารถเชื่อมต่อระบบบัญชีได้ (* Option)
 • รองรับการกำหนดราคาสินค้าทั้งแบบราคาปกติ และราคาสมาชิก
 • รายงานตรวจสอบการขาย
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามหน่วยรถ
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า รองรับการเช็คสต็อกเข้าและออกแบบ real time
 • รายงานจัดอันดับสินค้าที่มียอดขายสูงสุด
 • โปรแกรมบนระบบ Cloud สามารถ Export รายงานเป็นรูปแบบ Excel File ได้