โครงการ “รักน้ำ” โดย Coca-Cola ชวนคนไทยฉลองสงกรานต์แบบ “รักน้ำ” จุดประกายผ่านสื่อดิจิตอล