โครงการ”บอทสร้างชาติ” ครั้งแรกของประเทศไทย บน facebook presented by SCB