อยากขายสินค้าออก ต้องให้ความสำคัญกับการทำ Brand Awareness