ระบบ POS Retail สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ หรือร้านค้าหลายสาขา

ระบบ POS

Retail shop management คือ โปรแกรม POS แบบ Cloud Computing ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

          โปรแกรมขายหน้าร้าน POS Retail shop management เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับธุรกิจค้าส่งหรือค้าปลีก ที่มีร้านค้าหลายสาขา หรือธุรกิจแฟรนไชส์ โดยโปรแกรมสามารถบันทึกการขายและแสดงรายงานยอดขายต่างๆ อัตโนมัติ

          แต่โปรแกรม POS โดยทั่วไป จะทำงานในรูปแบบ Local คือ บันทึกข้อมูลลงใน Hard disk ซึ่งจะเก็บข้อมูลแบบที่เป็น File Base หรือ Client Server ซึ่งแล้วแต่ว่าพัฒนามาในแนวทางใด

          การทำงานของโปรแกรม POS ส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะเป็น Local ซึ่งข้อดีของมันคือสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ขายสินค้าได้ทันทีไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet ตลอดเวลา เหมือน รูปแบบ Web Application แต่จะมีข้อจำกัดหรือจุดอ่อนในการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ ที่ต้องอาศัยการ import export ซึ่งไม่สะดวก สำหรับกรณีที่มีหลายๆ สาขา และอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

          โปรแกรม Retail shop management เป็นโปรแกรม POS ที่ออกแบบขึ้นใหม่ ซึ่งใช้พื้นฐานผสมผสานกันระหว่าง Local กับ Cloud Computing โดยขณะทำการขายสินค้านั้น จะทำงานแบบ Local (เก็บข้อมูลเป็น Client Server ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า เมื่อเทียบกับตัว File Base ) แต่ทั้งนี้การส่งข้อมูลไปมาระหว่างสำนักงานใหญ่กับส่วนของสาขานั้น โปรแกรมจะทำงานโดยใช้ function การส่งข้อมูลแบบ Cloud Computing เพียงคลิ๊กไม่กี่คลิ๊กเท่านั้น ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลขึ้นและประมวลผลรายงานผ่านเว็บได้ทันที

ระบบ POS

          ด้วยการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมที่เป็นในรูปแบบของ Cloud Computing ทำให้การทำงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที่มีสาขาหรือร้านค้าเป็นจำนวนมาก เพราะว่า

          สามารถกำหนดเพิ่มหรืออัพเดทข้อมูลราคา, สินค้า, โปรโมชั่น บน Cloud แล้ว Sync ข้อมูลลงทุกๆสาขาได้พร้อมกัน ด้วยวิธีการนี้ สาขาจะไม่สามารถแก้ไขราคาสินค้า หรือเพิ่มสินค้าเองได้ ทำให้ ข้อมูลทุกสาขา ถูกกำหนดจาก ส่วนกลางเท่านั้น และการส่งรายงานยอดขายมายังส่วนกลางจึงมีความถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถ Consolidate ยอดขายรวมทุกสาขาได้ทันที

          โปรแกรม POS โดยทั่วไปเวลาต้องการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ จำเป็นต้อง Export-Import File ซึ่งมีโอกาสผิดพลาด และเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง แต่สำหรับ โปรแกรม Retail shop management การรับข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ ใช้การกด Sync เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเลือก File ใด ๆ จึงสะดวกและรวดเร็วมาก

          ส่วนการส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่นั้น ก็เพียงกด Upload แค่ครั้งเดียว ข้อมูลก็จะถูกส่งขึ้นสู่ Server ในระบบ Cloud ทันที โดยคุณสามารถเรียกดูยอดขายได้ตลอดเวลา ผ่าน Ipad , Iphone เป็นต้น

ข้อดีของโปรแกรมขายหน้าร้าน POS Retail shop management

          ขณะทำการขาย โปรแกรมไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา แต่สามารถส่งข้อมูลแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ (สามารถส่งยอดขายได้แม้จำเป็นต้องปิดกะ หรือ ปิดยอด) ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ก็สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่าเป็นการทำงานแบบ Online Real Time นั่นเอง

          สำหรับ Function การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ทแบบ Cloud Computing นี้ นอกจากจะใช้ส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่แล้ว ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลสำคัญ ที่ถูกกำหนดด้วยสำนักงานใหญ่มายังสาขาได้อีกด้วย เช่น การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าใหม่ , การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ,การเพิ่มโปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งการ Update รายชื่อสมาชิก (member) ในกรณีที่มีการรับสมัครสมาชิก เพื่อรับส่วนลดหรือราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการ Update ฐานข้อมูลในแต่ละสาขา และแก้ปัญหา การเพิ่มฐานข้อมูลที่อาจจะมีการพิมพ์ผิด ทำให้ฐานข้อมูลแต่ละสาขาไม่ตรงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการประมวลผลยอดขายรวมทุกสาขา รวมถึงการป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่สาขา เช่น การแก้ไขในเรื่องของราคาและส่วนลด โดยที่สำนักงานใหญ่ไม่ทราบ เป็นต้น

          นอกจากนั้น เรายังมีการเตรียมการพัฒนาโปรแกรม POS ให้สามารถติดตั้งบน Mobile device ต่างๆ ได้ เช่น Ipod, Ipad , Iphone, Samsung โดยสามารถทำงานได้ทั้ง IOS และ Android ได้ในอนาคต

Feature ของระบบ POS Retail Shop Management

 • รองรับการทำงานในรูปแบบผสมผสานระหว่าง แบบ Local และ Cloud Computing
 • สามารถขายสินค้าได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องต่อ Internet
 • สามารถแสดงยอดสินค้าคงเหลือ (Stock) ทันทีที่ขายสินค้า
 • ใช้งานง่าย เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย (Simple and Smart)
 • เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader), ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) และเครื่องพิมพ์สลิป (Receipt Slip)
 • รองรับการขายผ่าน Ipad , Ipod หรือ Mobile Device ได้ (*Option)
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบสมาชิก
 • สามารถเชื่อมต่อระบบบัญชีได้ (* Option)
 • รองรับการกำหนดราคาสินค้าทั้งแบบราคาปกติ และราคาสมาชิก
 • สามารถบันทึกรับเงินจากการปิดกะผ่านระบบได้
 • รายงานตรวจสอบการขาย
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามจุดขาย
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า รองรับการเช็คสต็อกเข้าและออกแบบ real time
 • รายงานจัดอันดับสินค้าที่มียอดขายสูงสุด
 • โปรแกรม POS สามารถ Export รายงานเป็นรูปแบบ Excel File ได้

ลูกค้าของเรา Retail Shop Management (POS)

Kantana
Chainat
Health Land
play port
สวนราชพฤกษ์
underwater world pattaya
Chonburi Football Club
เพลาเพลิน
Buriram
Buriram