บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด (VGENZ) ร่วมงานครบรอบ 23 ปี ของ หจก. อุดรโฟนเทค