บริษัท ปวีณ์มล จำกัด ผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง ที่ดำเนินกิจการมากกว่า 37 ปี ภายใต้ชื่อแบรนด์ KA ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ VMS Application ในการบริหารงานขายผ่านช่องทาง Cashvan และ Pre Order