บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ได้ผ่านการประเมิน CMMI-SVC&DEV Level 3 ได้รับการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการแล้วจากสถาบัน CMMI