อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Sales ที่ บจก.โทเทิ้ล ดริ๊งค์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย น้ำดื่มตรา ไอโอรา จ.สมุทรปราการ