น้ำแข็ง วรภัทร ผู้ผลิต และ จำหน่ายน้ำแข็ง ซอง ป่น หลอดเล็ก หลอดใหญ่ จ.นครปฐม เลือกใช้ระบบบริหารจัดการขายและจัดส่งน้ำแข็งด้วยโปรแกรม VPOSZ MOBILE SALES