ข่าวดี !! สำหรับ SMEs ซื้อโปรแกรมจากบริษัทวีเจ้นซ์ ได้รับส่วนลด ทันที 10,000 บาท