ระบบฮาร์ดแวร์ และระบบเน็ตเวิร์ค

Hardware and Networking ได้แก่

FIBER OPTIC, LAN, WIFI NETWORKING

CCTV

IT CONSULT