โครงการสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

Government Project

งานบริการแก่ภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่

CONSULT AND TURNKEY PROJECT

ระบบรับเรื่องร้องเรียนติชม

Thai Suggestion

ระบบบัญชีและการเงิน

ERP Software