อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ออฟฟิศ VGENZ 3 ท่าน โดยมีคุณโอเล่ย์ คุณแบงก์ เจ้าของธุรกิจ

วันอังคารที่ 18 ก.พ. 2563 Chartier Clinic มาอบรมการใช้งานโปรแกรมที่ออฟฟิศ VGENZ 3 ท่าน โดยมีคุณโอเล่ย์ คุณแบงก์ เจ้าของธุรกิจ