ฝึกงาน สร้างชีวิต กับ VGENZ (หลักสูตรเขียนโปรแกรม)