การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

เราคือ ทีมงานมืออาชีพผู้ให้บริการดูแลเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร (One Stop Service)

การตลาดออนไลน์ Digital Marketing

บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ

วางแผนการสร้าง Content ที่ทันสมัยบน Social Media (Facebook, Line, Instagram)

ทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก (SEO) บน Google

ขอบเขตการให้บริการ

การตลาดออนไลน์ Digital Marketing

Create Content 10 Contents / Month

Seeding Content บนเว็บทั่วไป เช่น Pantip 2 Content / Month

วิเคราะห์ Keyword ที่น่าสนใจ

แผนการตลาดออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

แนะนำการทำสื่อโฆษณาให้ตามแผนการตลาดออนไลน์

ทำ SEO ใน Keyword ที่น่าสนใจ

ดูแล Facebook และ Instagram รวม Organic Follow รวม Content

ร่วมประชุมเพื่ออัพเดทงานเดือนละ 1 ครั้ง

สร้าง Line@ ให้กับธุรกิจคุณ

Chat Bot อย่างง่าย (การตอบคำถามอย่างง่าย) บน Line และ Facebook Messenger

วิเคราะห์คู่แข่งบนเว็บไซต์ และ Social Media

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

การตลาดออนไลน์ Digital Marketing

SEO ติดหน้าแรกอย่างน้อย 1 keyword

Content ทั้งบนเว็บไซต์และ Social Media รวมกันมากกว่า 100 Content

List Keyword ทั้งหมดที่ข้องกับธุรกิจคุณ และมีผลการค้นหาสูง

Media Plan ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ

อัพเดทงาน และงบประมาณที่ใช้กับสื่อออนไลน์ 1 ครั้ง / เดือน

รู้เท่าทันคู่แข่ง ในสถานะการปัจจุบัน

เพิ่มยอด Follow บนโลกออนไลน์