การกำหนดโปรโมชั่นในการขายสินค้าของระบบ Vansales หน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Sales) ที่จะทำให้ยอดขายเราพุ่ง