(ภาษาไทย) ระบบ Smart Office เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของประชาชน และการบริหารองค์กรผ่านโทรศัพท์มือถือ หนึ่งในนวัตกรรม โครงการสมาร์ทซิตี้

Sorry, this entry is only available in Thai.