(ภาษาไทย) บริษัท ผลิตน้ำแข็งไทยขนส่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจน้ำแข็งภายใต้แบรนด์ Diamond Dust เลือกใช้ระบบบริหารจัดการน้ำแข็ง ด้วยแอพลิเคชั่น VMS