(ภาษาไทย) อบรมการใช้ระบบ VPOSZ Mobile Sales ให้กับบริษัท ทวีผล 1976 จำกัด