(ภาษาไทย) เจาะประเด็น ปัญหาธุรกิจการขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ ธุรกิจแก๊ส ขายแก๊ส ส่งแก๊ส มีอะไรบ้าง