(ภาษาไทย) VGENZ รุกตลาดต่างจังหวัด เปิดตัวสาขาตัวแทนต่างจังหวัดแห่งแรก ที่จังหวัดอุดรธานี