(ภาษาไทย) โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการธุรกิจคลินิกความงามได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ TICTA Awards 2017