อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ออฟฟิศ VGENZ 3 ท่าน โดยมีคุณโอเล่ย์ คุณแบงก์ เจ้าของธุรกิจ