โปรแกรมคลินิกความงาม ระบบ POS สำหรับธุรกิจความงาม ฟิตเนส สปา

โปรแกรม POS Medical clinic management สำหรับคลินิกความงาม ฟิตเนส สปาโดยเฉพาะ

โปรแกรมคลินิก ใช้สำหรับบริหารจัดการคลินิก เหมาะสำหรับคลินิกความงาม สถานเสริมความงาม สถาบันลดน้ำหนัก ฟิตเนส สปา รวมถึงสถานพยาบาล เหมาะสำหรับคลินิกที่มุ่งเน้นด้านการขายและให้บริการอย่างมืออาชีพ รองรับการขายเป็นครั้งขาย หรือเป็นคอร์ส รองรับการขายที่ต้องมีการจ่ายชำระขั้นต่ำ รองรับการจ่ายชำระด้วยเงินมัดจำ รองรับการขายเป็นเซ็ตสินค้า รวมถึงการขายเป็นมูลค่าวงเงิน ขายเป็นกิ๊ฟการ์ด ขาย Voucher รวมถึงโปรโมชั่นที่หลากหลาย สามารถตรวจสอบประวัติลูกค้า ทั้งประวัติการซื้อคอร์ส และประวัติการใช้บริการของลูกค้า สามารถดูรายงานยอดขายได้อย่างรวดเร็ว Realtime ทั้งแบบแยกและแบบรวมสาขา รองรับการจัดการสต๊อกแบบแยกและแบบรวมทุกสาขา และคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทีมงานมุ่งมั่นพัฒนาให้สอดคล้องและรองรับการทำงานสำหรับคลินิกได้อย่างแท้จริง ก่อนตัดสินใจซื้อ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

            โปรแกรม POS Medical clinic management  on Cloud ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในคลินิกความงามโดยตรง เป็นโปรแกรมที่ทันสมัย ออกแบบมาเป็นลักษณะ Cloud Computing เพื่อรองรับกรณีที่มีสาขาจำนวนมากๆ โดยเฉพาะ สามารถขายทรีตเม้นท์ , ให้บริการลูกค้า เช็คทรีตเม้นท์คงเหลือได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งดูรายงานการขายได้ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ได้ตลอดเวลา

ระบบ POS

โปรแกรมสำเร็จรูปโดยทั่วไป จะทำงานใน 3 แบบหลักๆ คือ

          แบบที่ 1  Local  คือ บันทึกข้อมูลลงใน Hard disk ซึ่งจะเก็บข้อมูลแบบที่เป็น File Base หรือ Client Server ซึ่งแล้วแต่ว่าพัฒนามาในแนวทางใด ซึ่งถือเป็นยุคแรกๆ ของโปรแกรมสำเร็จรูป ข้อดีคือสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถขายสินค้าได้ทันทีไม่จำเป็นต้องต่อ Internet ตลอดเวลา แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ ที่ต้องอาศัยการ import export ซึ่งไม่สะดวก สำหรับกรณีที่มีหลายๆ สาขา และอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

          แบบที่ 2 เรียกว่า Web Application เป็นรูปแบบการทำงานของโปรแกรมยุคต่อมา โดยจะทำงานผ่าน Browser    ข้อดีคือ สามารถรับรู้ข้อมูลทุกสาขาได้แบบ Real Time แต่มีข้อจำกัดคือ ทุกสาขาจะต้องเชื่อมต่อ Internet ตลอดเวลา หาก Internet หลุด จะไม่สามารถทำงานได้

          แบบที่ 3 เป็นแบบ Cloud Computing มีลักษณะ คือ เก็บข้อมูลหลักไว้บน Host  และสามารถให้สาขามาเชื่อมต่อข้อมูล ได้ทันทีตลอดเวลา ที่มีความต้องการ ส่วนกลางสามารถ Update สินค้าใหม่ , โปรโมชั่นใหม่ ไว้ที่เดียว และให้ทุกสาขามาเชื่อมต่อ เพื่อ Update ข้อมูลต่างๆ ไปพร้อมกันอย่างถูกต้อง

ระบบ POS Medical Clinic Management

โปรแกรม POS Medical clinic management  สำหรับคลินิกความงาม ประกอบด้วย 7 ระบบหลัก ๆ คือ

 1. ระบบฐานข้อมูล (Master Data)

         ได้แก่ การกำหนดฐานข้อมูลทรีตเม้นท์ , ฐานข้อมูลสินค้า , ฐานข้อมูลสมาชิก , ฐานข้อมูลโปรโมชั่น , ฐานข้อมูล Therapist , ฐานข้อมูล Sale เป็นต้น

       จุดเด่นของระบบคือ สามารถกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ที่ส่วนกลาง แล้วแต่ละสาขาสามารถ sync ข้อมูลต่างๆ ลงไปทันที โดยไม่ต้องใช้การ Import Export File ซึ่งอาจจะทำให้สับสนได้     ทำให้ข้อมูลทุกสาขาเหมือนกัน ง่ายต่อการควบคุมราคา , โปรโมชั่น และง่ายต่อการ Update ฐานข้อมูลลูกค้าบางรายของเรามีข้อมูลสมาชิก กว่า 30,000 คน การสมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ทุกสาขา เมื่อสมัครแล้ว สาขาอื่นๆ ก็ sync ข้อมูลลงไปได้ทันที ตลอดเวลา ไม่จำกัดว่าต้องรอให้สิ้นวันก่อน หรือกรณีที่ Therapist ย้ายจากสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหนึ่ง สามารถกำหนดการย้ายจากส่วนกลาง จากนั้นทางสาขาใหม่ ก็เพียง Sync ข้อมูล , รายชื่อ Therapist ใหม่ก็จะปรากฏในสาขานั้น ๆ ทันที สำหรับอีกจุดเด่น ของระบบ ได้แก่ รองรับการ Scan ลายนิ้วมือลูกค้าเก็บไว้ (Optional) ข้อดี คือ ทางลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกบัตรสมาชิก โดยสามารถ scan นิ้วและแสดงรายการ Treatment ได้ทันที  เพราะคอร์สแต่ละคอร์สมีราคาค่อนข้างสูง การตัดคอร์สจึงจำเป็นต้องมีระบบรักษาสิทธิ์เป็นอย่างดี  สำหรับการ Scan ลายนิ้วมือนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้น ระบบรองรับทั้งการ Scan บาร์โค้ตบัตรสมาชิก หรือ ค้นตามชื่อลูกค้าได้ เช่นกันนอกจากนั้นระบบยังรองรับกรณีลูกค้ายินยอมโอนย้ายทรีตเม้นท์ไปให้บุคคลอื่น ได้เช่นเดียวกัน

     2. ระบบขายสินค้าและทรีตเม้นท์ ( Sale Order System)

หากเป็นการขายสินค้า ระบบจะตัดสต็อกอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นการขายบริการ เช่น คอร์สหรือทรีตเม้นท์ นั้น ระบบจะ Update ทรีตเม้นท์ของลูกค้าแต่ละราย ไปบนระบบ Cloud อัตโนมัติ สามารถใช้ทรีตเม้นท์ต่างๆ ได้ทันที ทุกสาขาพร้อมกัน พร้อมกับรองรับโปรโมชั่นรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อ 5 แถม 1  , ซื้อครบตามยอดที่กำหนด สามารถแถมรายการที่กำหนด หรือแม้กระทั่ง ใช้สิทธิ์แลกซื้อบางรายการสินค้าได้

รองรับการขายที่เป็นลักษณะ Prepaid คือ จ่ายเงินก่อน แล้วมาเลือกทรีตเม้นท์ภายหลัง โดยระบบก็จะทยอยตัดเงินที่มีอยู่ พร้อมทั้งแสดงเงินคงเหลือทันทีที่มีการใช้

รวมถึงการขาย แบบเก็บเงินมัดจำไว้ก่อนได้ นอกจากนั้นยังรองรับการขายแบบผ่อนชำระ และคิดดอกเบี้ยเป็นรายได้แยกต่างหากจากสินค้าและบริการได้

Flow การทำงานสำหรับการขาย Treatment

ระบบ POS คลินิกความงาม
 1. ระบบให้บริการ (Service System)

       สามารถเช็คทรีตเม้นท์คงเหลือของลูกค้าได้ตลอดเวลา (Online Real Time) , รองรับการพิมพ์แบบฟอร์มการให้บริการ , สามารถระบุ therapist ที่ให้บริการในแต่ละ ทรีตเม้นท์เพื่อแสดงผลในรายงานค่าคอมมิชชั่น , รวมถึงการพิมพ์สลิปการให้บริการ พร้อมแสดงยอดคงเหลือในแต่ละทรีตเม้นท์

       นอกจากนั้นยังรองรับการเปลี่ยนทรีตเม้นท์กรณีลูกค้ามีอาการแพ้ หรือ การย้ายทรีตเม้นท์ไปให้กับผู้อื่น และรองรับการแจกให้ยา ตามแพทย์สั่งอีกด้วย

ระบบ POS คลินิกความงาม

          นอกจากนั้น ทางสำนักงานใหญ่ สามารถเช็ค Status ของแต่ละสาขาได้ตลอดเวลา ว่าขณะนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนกี่ราย และยังเหลืออีกกี่รายที่รอให้บริการ แบบ Real Time

 1. ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

           รองรับการบันทึกสูตรการผลิตในแต่ละทรีตเม้นท์ , การตัดวัตถุดิบในแต่ละทรีตเม้นท์ให้ทันที เมื่อมีการใช้ทรีตเม้นท์ , การเบิกวัตถุดิบของ Therapist

           สำนักงานใหญ่ สามารถเช็ค Stock วัตถุดิบและสินค้าในแต่ละสาขาได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอให้ปิดกะหรือไม่ต้องรอให้สิ้นวัน

 1. ระบบวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing system)

          สามารถบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ได้ว่า ลูกค้าแต่ละรายเข้ามาใช้บริการ จากสื่อการตลาดทางใด , หรือวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาหลักของลูกค้าคืออะไร เช่น ความหมองคล้ำ , ยกกระชับ , ถุงใต้ตา เป็นต้น

          สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มียอดลูกค้าสมัครใหม่กี่ราย , ซื้อซ้ำกี่ราย มาจากสื่อชนิดใดบ้าง

          สามารถกำหนดโปรโมชั่นแต่ละสินค้าหรือบริการ แยกตามสาขาได้

          สามารถกำหนดโควต้าสินค้าแถมในแต่ละสาขา ในแต่ละเดือนได้

          สามารถทำ Voucher และพิมพ์จากระบบ สำหรับแจกในงานต่างๆ และใช้ได้เพียงครั้งเดียวได้

 1. รายงาน ( Analysis Report)

            ด้วยการทำงานแบบ Cloud Computing เราจึงสามารถ Upload ยอดขายไปยังระบบ Cloud ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องปิดกะ และสามารถ sync ข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ได้ตลอดเวลารองรับรายงานเช็คประวัติลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ , รายงานลูกค้าที่เข้าใช้บริการในแต่ละสาขาในแต่ละวันรายงาน , รายงานยอดขายแยกตามสาขา เป็นต้น

 1. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

          ระบบมีการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดสิทธิ์  ได้ 3 ระดับ คือ Operator , Manager  และ Administrator

          ในบางขั้นตอน สามารถกำหนดให้จำเป็นใส่รหัสผ่าน เช่น การขายที่มีส่วนลด  , การ Void เอกสาร เป็นต้น

          หรือในบางเมนู ที่เป็นเมนูสำคัญ เช่นการปรับยอด  Treatment ลูกค้า สามารถทำได้จากส่วนกลางเท่านั้น  เจ้าหน้าที่แต่ละสาขา สามารถเรียกดู Treatment คงเหลือได้เท่านั้น เป็นต้น

 

 

โปรแกรมบริหารคลินิกความงาม Vposz Medical Clinic รองรับรูปแบบการขายหรือการแถมสินค้า ได้หลายประเภท ดังนี้

1.การขาย แบบ Alacarte
2.การขาย แบบ Product Set คือ การนำสินค้าหรือทรีตเม้นท์ ที่ต่างกันมาจัดรวมเป็น set เดียวกัน
3.การขาย แบบ Course เช่น คอร์ส 3 ครั้ง 5 ครั้ง
4.การขายแบบ จ่ายก่อนบางส่วน และมียอดค้างชำระ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ไม่เกินยอดที่ชำระแล้ว
5.การ Up Course คือ การนำมูลค่าของ Course เก่าที่มีอยู่ มาเป็นส่วนลดให้กับ Course ใหม่
(เป็น Course ที่เปิดบิลใหม่เท่านั้น) โดย Course เก่าที่นำมาใช้เป็นส่วนลด จะไม่สามารถใช้งานในระบบได้อีก
6.การรับเงินมัดจำก่อน คือ การบันทึกรายการขายกรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำไว้ โดยยังไม่ได้ระบุรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ
7.การแถมสินค้าแบบ FOC (Free Of Charge) คือ การกำหนดวงเงินสำหรับ ให้ของแถมกับลูกค้าที่ซื้อถึงวงเงินนั้นๆ
8.การขายสินค้าแบบ Gift card รวมทั้ง การอัพ Gift Card เช่น การจ่าย 100,000 บ. แต่ใช้วงเงินได้ 150,000 บ.
9.การ Add Free Quota แต่ละสาขาในแต่ละเดือน ได้หลายประเภท เช่น
9.1 Quota Trial สำหรับการแจกฟรีเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้
9.2 Quota Complementary สำหรับการแจกฟรี ให้กับแขกคนพิเศษ
10.การสร้าง Voucher ซึ่งรองรับทั้ง Cash Voucher และ Treatment Voucher

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างหน้าจอการนัดหมายลูกค้า

ตัวอย่างรายงานในโปรแกรมบริหารคลินิกความงาม VPOSZ Medical Clinic Management On Cloud

 • รายงานยอดขายประจำวัน แยกตามสาขา (Sale List Report)
 • รายงานยอดขายตามจุดประสงค์ของการรักษาเรียงตามยอดซื้อ (Sale Purpose By Product)
 • รายงานดูยอดขายตามจุดประสงค์การรักษา (Aim of Treatment) (Sale By Purposes)
 • รายงานยอดขายตามกลุ่มของสินค้า (Sale By Product Group)
 • รายงานยอดรายได้รับล่วงหน้า (Unearned Report)
 • รายงานยอดการแบ่งชำระของลูกค้า (Unpaid Report)
 • รายงานดูรายการขออนุมัติส่วนลดการขาย (Customer Order Approve)
 • รายงานดูรายการใช้วงเงิน Gift Card (Redeem Report)
 • รายงานดูรายการเคลื่อนไหวของ Stock (Movement Status Report)

ตัวอย่างรายงาน Dashboard ในโปรแกรมบริหารคลินิกความงาม

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมบริหารคลินิกความงาม

 1. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการขายในรูปแบบ Course และ Package ที่สามารถแบ่งชำระได้
 2. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการขายสินค้าประเภทวงเงิน (Gift Card) โดยสามารถกำหนด Point สำหรับแถมในวงเงินได้
 3. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการอัพคอร์ส รวมไปถึงการอัพวงเงิน ได้อย่างรวดเร็ว
 4. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการให้ Quota ประจำเดือนของแต่ละสาขา เพื่อควบคุมปริมาณการแจกฟรี
 5. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการสร้าง Voucher ทั้งรูปแบบ Cash Voucher และ Treatment Voucher
 6. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการตัดสต็อควัตถุดิบที่ใช้ในการให้บริการอัตโนมัติ เมื่อมีการกำหนดสูตรวัตุดิบมาตรฐานไว้
 7. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามเป็นโปรแกรมที่มีหน้าจอแบบกราฟฟิค ใช้งานง่าย พร้อมแสดงรูปภาพสินค้า (Graphical user interface:GUI)
 8. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามพัฒนาบนโครงสร้างของระบบคลาวน์ รองรับการขยายองค์กรในอนาคต
 9. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามสามารถตรวจสอบยอดขายและยอดสต็อกสินค้าของแต่ละสาขาได้ทันที
 10. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามสามารถตรวจสอบยอด Treatment คงเหลือของลูกค้าออนไลน์ข้ามสาขาได้
 11. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการใช้บริการ หรือ ตัดคอร์ส ข้ามสาขาได้ เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาด
 12. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของ User แต่ละระดับ และการกำหนดเป็นรายบุคคล
 13. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการโอนสินจากคลังสินค้า หรือการโอนสินค้าระหว่างสาขา
 14. โปรแกรมบริหารคลินิกความงามรองรับการขออนุมัติส่วนลดรายการขาย ผ่านทาง Email

 

ประโยชน์ หรือข้อดีของการใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิกความงาม

 1. ลดความผิดพลาด สามารถตรวจสอบและตัดคอร์สข้ามสาขาได้
 2. ลดต้นทุน เพราะวางแผนการจัดการสต็อกสินค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 3. ลดการทำงานซ้ำซ้อน รองรับการบันทึกขายที่หน้าร้านและกรณีออกบู้ทได้
 4. ยกระดับการให้บริการ สามารถอนุมัติส่วนลดพิเศษผ่านทางอีเมล์อัตโนมัติ
 5. ลงทุนน้อย ดูแลง่าย เพราะเป็นระบบคลาวน์ ไม่ต้องซื้อซอฟเวอร์ของตัวเอง
 6. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที
 7. พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

 

รูปแบบการบริการของโปรแกรมบริหารคลินิกความงาม

 1. บริการระบบ Cloud สำหรับใช้งานโปรแกรมผ่าน Internet
 2. ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์และ Remote Support
  (จันทร์ – อาทิตย์ 09.00 – 20.00) Call Center : 02-552-6500 ต่อ 4
 3. บริการอบรมโปรแกรม ณ ศูนย์อบรม 2 วัน ต่อปี ไม่เกิน 4 ท่าน ต่อครั้ง
 4. บริการบำรุงรักษาโปรแกรมตลอดอายุสัญญา
 5. คู่มือการใช้งานโปรแกรม 4 ชุด Admin 2 ชุด และ User 2 ชุด
 6. การบริการรวม Import ฐานข้อมูลลูกค้า, สินค้า , Doctor
  โดยทางลูกค้าจัด Format Excel File ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. ระยะเวลาในการติดตั้งภายใน 30 วัน
 8. เริ่มระยะ MA หลังจากการติดตั้ง 1 เดือน

ลูกค้าของเรา Medical Clinic Management (POS)

Klinique
The Skin Doctors
Romrawin