โปรแกรมร้านทำเล็บ สำหรับขายและการจองทำเล็บ

โปรแกรมสำหรับ ร้านทำเล็บ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ซาลอน
โปรแกรม VPOSZ MC – S Version

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจความงามโดยเฉพาะ เช่น ร้านทำเล็บ ซาลอน โดยเป็นโปรแกรมที่ทันสมัย เป็นลักษณะ Cloud Computing เพื่อให้สามารถรายงานยอดขายให้กับเจ้าของได้แบบทันที (Real time) สามารถสินค้าได้หลากหลาย ทั้งขายสินค้า ขายเป็นครั้ง ขายเป็นคอร์ส ,จัดเป็นชุดสินค้า ,ให้บริการลูกค้า เช็คคอร์สคงเหลือได้ตลอดเวลา พร้อมระบบการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า , ข้อมูลยอดขายแยกตามพนักงานขาย , ค่ามือสำหรับพนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น

นอกจากนั้นยังรองรับการแจ้งยอดขาย อัตโนมัติผ่านระบบ Line Notify ให้ทุกสิ้นวัน เพื่อให้คุณไม่พลาดกับข้อมูลยอดขายรายวันรวมถึงการแจ้งเตือนลูกค้าเพื่อนัดให้บริการตามกำหนดนัดหมายแบบอัตโนมัติ

โปรแกรมสำหรับ ร้านทำเล็บ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ซาลอน VPOSZ MC – S Version มีระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ระบบฐานข้อมูล (Master Data)
2.ระบบขาย (Sales Order System)
3.ระบบบริการ (Service System)
4.ระบบการตลาดและโปรโมชั่น (Sales Promotion)
5.ระบบรายงาน (Dashboard Report)
6.ระบบกำหนดสิทธิ์ (Security System)
7.ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Alert System)

Vposz MC – S version For Salon and Nail Business รองรับรูปแบบการขายหรือการแถมสินค้า ได้หลายประเภท ดังนี้
1.การขาย แบบเป็นจำนวนครั้ง
2.การขาย แบบ Course เช่น คอร์ส 10 ครั้ง 20 ครั้ง
3.การขายสินค้าแบบเป็น ชุด (Set)
4.การขายแบบ จ่ายก่อนบางส่วน และมียอดค้างชำระ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ไม่เกินยอดที่ชำระแล้ว
5.การ Up Course คือ การนำมูลค่าของ Course เก่าที่มีอยู่ มาเป็นส่วนลดให้กับ Course ใหม่ (เป็น Course ที่เปิดบิลใหม่เท่านั้น) โดย Course เก่าที่นำมาใช้เป็นส่วนลด จะไม่สามารถใช้งานในระบบได้อีก

6.การ Add Free Quota แต่ละสาขาในแต่ละเดือน ได้หลายประเภท เช่น
6.1 Quota Trial สำหรับการแจกฟรีเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้
6.2 Quota Complementary สำหรับการแจกฟรี ให้กับแขกคนพิเศษ

ตัวอย่างรายงานในระบบ Vposz MC – S version For Salon and Nail Business
– รายงานยอดขายประจำวัน แยกตามสาขา (Sale List Report)
– รายงานยอดขายตามจุดประสงค์ของการรักษาเรียงตามยอดซื้อ (Sale Purpose By Product)
– รายงานดูยอดขายตามจุดประสงค์การรักษา (Aim of Treatment) (Sale By Purposes)
– รายงานยอดขายตามกลุ่มของสินค้า (Sale By Product Group)
– รายงานยอดการแบ่งชำระของลูกค้า (Unpaid Report)
– รายงานดูรายการขออนุมัติส่วนลดการขาย (Customer Order Approve)

Key Feature
1. รองรับการขายในรูปแบบ Course ที่สามารถแบ่งชำระได้ และโดยระบบจะควบคุมไม่ให้สามารถใช้เกินมูลค่าที่จ่ายไว้แล้วได้
2. รองรับการให้ Quota ประจำเดือนของแต่ละสาขา เพื่อควบคุมปริมาณการแจกฟรี
3. เป็นหน้าจอแบบกราฟฟิค ใช้งานง่าย พร้อมแสดงรูปภาพสินค้า
4. พัฒนาบนโครงสร้างของระบบคลาวน์ รองรับการขยายองค์กรในอนาคต
5. สามารถตรวจสอบยอดขายแต่ละสาขาได้ทันที
6. สามารถตรวจสอบยอด Treatment คงเหลือของลูกค้าออนไลน์ข้ามสาขาได้
7. รองรับการใช้บริการ หรือ ตัดคอร์ส ข้ามสาขาได้ เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาด
8. รองรับการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของ User แต่ละระดับ และกำหนดเป็นรายบุคคล
9. รองรับการนัดหมายและแจ้งเตือนนัดหมายลูกค้าได้
10. รองรับการเก็บประวัติการใช้บริการ ของลูกค้า

Key Benefit
1. มี Feature ที่ยืดหยุ่น รองรับการขยายงานในอนาคต เช่น เพิ่มระบบสต็อกสินค้า
2. ลดความผิดพลาด สามารถตรวจสอบและตัดคอร์สข้ามสาขาได้
3. ลดต้นทุน เพราะวางแผนการจัดการนัดหมายลูกค้า
4. ลดการทำงานซ้ำซ้อน รองรับการบันทึกขายที่หน้าร้านและกรณีออกบู้ทได้
5. เพิ่มยอดขาย เพราะกำหนดโปรโมชั่นแยกสาขาได้
6. ลงทุนน้อย ดูแลง่าย เพราะเป็นระบบคลาวน์ ไม่ต้องซื้อซอฟเวอร์ของตัวเอง
7. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที
8. พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

การบริการ
1. บริการระบบ Cloud สำหรับใช้งานโปรแกรมผ่าน Internet
2. ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 Call Center : 02-552-6500 ต่อ 4
เสาร์ – อาทิตย์ ผ่านระบบ เว็บ Support
3. บริการอบรมโปรแกรม ณ ศูนย์อบรม
4. บริการบำรุงรักษาโปรแกรมตลอดอายุสัญญา
5. คู่มือการใช้งานโปรแกรม
6. การบริการรวม Import ฐานข้อมูลลูกค้า, สินค้า , Doctor
โดยทางลูกค้าจัด Format Excel File ตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. ระยะเวลาในการติดตั้งภายใน 30 วัน
8. เริ่มระยะ MA หลังจากการติดตั้ง

นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับร้านทำเล็บแล้วยังสามารถใช้งานได้กับธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจร้านตัดผม (Salon) ธุรกิจร้านเสริมสวย ธุรกิจร้านสักคิ้ว