โปรแกรมฟิตเนส โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการธุรกิจฟิตเนส (Fitnesss)

โปรแกรม VPOSZ MC On Cloud รุ่น S สำหรับ ธุรกิจฟิตเนส
VPOSZ MC รุ่น S ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจฟิตเนส (Fitness) โดยเฉพาะ โดยเป็นโปรแกรมที่ทันสมัย เป็นลักษณะ Cloud Computing เพื่อให้สามารถรายงานยอดขายให้กับเจ้าของได้แบบทันที (Real time) สามารถรองรับรูปแบบการขายที่หลากหลาย เช่น เป็นรายวัน รายครั้ง , สมาชิกรายเดือน ,ซื้อในนามบริษัทแล้วให้พนักงานมาใช้ รวมทั้ง รองรับการขายสินค้าและทำ Stock ได้ (Optional) สามารถเช็ควันหมดอายุของสมาชิกได้ Real Time พร้อมกับเก็บลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุได้ พร้อมระบบการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า , ข้อมูลยอดขายแยกตามพนักงานขาย , ค่ามือสำหรับ Trainer ที่ให้บริการ เป็นต้น
นอกจากนั้นยังรองรับการแจ้งยอดขาย อัตโนมัติผ่านระบบ Line Notify ให้ทุกสิ้นวัน เพื่อให้คุณไม่พลาดกับข้อมูลยอดขายรายวันรวมถึงการนัดหมายกับเทรนเนอร์หรือลูกค้าอัตโนมัติ
ระบบสามารถเก็บลายนิ้วมือ หรือ Scan บัตรประชาขน และเชื่อมต่อกับ ระบบเปิดปิดประตู หรือ Turnsitle ได้

VPOSZ MC – S Version มีระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ระบบฐานข้อมูล (Master Data)
2.ระบบขาย (Sales Order System)
3.ระบบบริการ (Service System)
4.ระบบการตลาดและโปรโมชั่น (Sales Promotion)
5.ระบบรายงาน (Dashboard Report)
6.ระบบกำหนดสิทธิ์ (Security System)
7.ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Alert System)

Vposz MC – S version For Fitness
รองรับรูปแบบการขายและบริการ ได้หลายประเภท ดังนี้
1.การขาย แบบเป็นจำนวนครั้ง
2.การขาย แบบคอร์สเทรนเนอร์ เช่น คอร์ส 10 ครั้ง 20 ครั้ง
3.การขายสินค้าแบบเป็น ชุด (Set) เช่น สมาชิก 1 เดือน + เทรนเนอร์ 10 ครั้ง
4.การขายแบบ จ่ายก่อนบางส่วน และมียอดค้างชำระ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ไม่เกินยอดที่ชำระแล้ว
5.การ Up Course คือ การนำมูลค่าของ Course เก่าที่มีอยู่ มาเป็นส่วนลดให้กับ Course ใหม่ (เป็น Course ที่เปิดบิลใหม่เท่านั้น) โดย Course เก่าที่นำมาใช้เป็นส่วนลด จะไม่สามารถใช้งานในระบบได้อีก
6.การ Add Free Quota แต่ละสาขาในแต่ละเดือน ได้หลายประเภท เช่น
6.1 Quota Trial สำหรับการแจกฟรีเพื่อให้ลูกค้าทดลองเล่นฟรี
6.2 Quota Complementary สำหรับการแจกฟรี ให้กับแขกคนพิเศษ

Key Feature โปรแกรมฟิตเนส โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการธุรกิจฟิตเนส (Fitnesss)
1. รองรับการเก็บลายนิ้วมือ และสามารถ Scan ลายนิ้วมือที่ประตู หรือ Turnstile , Flate Gate แล้วระบบตรวจสอบวันหมดอายุอัตโนมัติ
2. รองรับการขายในรูปแบบ Course ที่สามารถแบ่งชำระได้ และโดยระบบจะควบคุมไม่ให้ สามารถใช้เกินมูลค่าที่จ่ายไว้แล้วได้
3. รองรับการให้ Quota ประจำเดือนของแต่ละสาขา เพื่อควบคุมปริมาณการแจกฟรี
4. รองรับการแจ้งเตือนการตัด คอร์สเทรนเนอร์ เมื่อมีการมาใช้บริการ
5. มีระบบการแจ้งเตือนกรณี สมาชิกใกล้หมดอายุอัตโนมัติ
6. มีระบบสต็อกสินค้า (Optional)
7. พัฒนาบนโครงสร้างของระบบคลาวน์ รองรับการขยายองค์กรในอนาคต
8. สามารถตรวจสอบยอดขายแต่ละสาขาได้ทันที
9. สามารถตรวจสอบยอดคอร์สคงเหลือของลูกค้าออนไลน์ข้ามสาขาได้
10. รองรับการใช้บริการ หรือ ตัดคอร์ส ข้ามสาขาได้ เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาด
11. รองรับการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของ User แต่ละระดับ และกำหนดเป็นรายบุคคล
12. รองรับการนัดหมายและมีระบบการแจ้งเตือนนัดหมายอัตโนมัติทั้งเตือนลูกค้าและเทรนเนอร์
13. รองรับการเก็บประวัติการใช้บริการ ของลูกค้า
14. ระบบการแจ้งเตือน กรณีพนักงานขายมีการลบรายการขาย
15. ระบบการแจ้งสรุปยอดขายประจำวัน อัตโนมัติผ่าน Line
16. ระบบรองรับการ Scan บัตรประชาชนเพื่อตัดคอร์ส

Key Benefit โปรแกรมฟิตเนส โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการธุรกิจฟิตเนส (Fitnesss)
1. มี Feature ที่ยืดหยุ่น รองรับการขยายงานในอนาคต เช่น เพิ่มระบบสต็อกสินค้า
2. ลดความผิดพลาด สามารถตรวจสอบและตัดคอร์สข้ามสาขาได้
3. ลดต้นทุน เพราะวางแผนการจัดการนัดหมายลูกค้าและเทรนเนอร์ได้
4. ลงทุนน้อย ดูแลง่าย เพราะเป็นระบบคลาวน์ ไม่ต้องซื้อซอฟเวอร์ของตัวเอง
5. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที
6. พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

การบริการ
1. บริการระบบ Cloud สำหรับใช้งานโปรแกรมผ่าน Internet
2. ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 Call Center : 02-552-6500 ต่อ 4
เสาร์ – อาทิตย์ ผ่านระบบ เว็บ Support
3. บริการอบรมโปรแกรม ณ ศูนย์อบรม
4. บริการบำรุงรักษาโปรแกรมตลอดอายุสัญญา
5. คู่มือการใช้งานโปรแกรม
6. การบริการรวม Import ฐานข้อมูลลูกค้า, สินค้า , Doctor โดยทางลูกค้าจัด Format Excel File ตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. ระยะเวลาในการติดตั้งภายใน 30 วัน
8. เริ่มระยะ MA หลังจากการติดตั้ง