คุณมิ้งค์ (USER จาก Songnae Clinic) ได้มาอบรมการใช้งานระบบ VPOSZ MC