(ภาษาไทย) VGENZ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดวงกมล คลินิก โดย VGENZ