(ภาษาไทย) Wellnex Clinic จัดงาน Grand Opening เพื่อเปิดตัวคลินิกกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการ