(ภาษาไทย) หนึ่งโนแอล อบรมโปรแกรมครั้งที่ 2 ณ สถานที่ลูกค้า